30 July 2011

Mali Kalnik

Na južnim obroncima Kalničkog gorja, na vrhu teško pristupačne klisure (460 m n.v.), SZ od sela Vojnovec Kalnički (oko 20 km SZ od Križevaca), smjestio se burg Mali Kalnik. Nekada je jedini  prilaz burgu bila strma rampa po sredini klisure (od zapada prema istoku), no danas se do njega može doći i putem koji prilazi vrhu klisure s istoka (iz Vojnovca Kalničkog; nama je od polja gdje smo ostavili auto do burga trebalo oko 30 minuta).

pogled s Malog Kalnika prema JI (i polju gdje ostavismo auto :-) )

Nekadašnji prilazni put po klisuri (od zapada prema istoku) vodi kroz procijep u stijeni gdje su vjerojatno bila vrata i pokretni most nakon kojeg su bile stepenice u stijeni i drugi pokretni most koji je vodio u ulaznu kulu. Uz prilazni put, u podnožju klisure, se nalaze slabi tragovi uklesanih pomoćnih zgrada poput spremišta, radionica i štala. S obzirom na odličan položaj, burg osim ulaza vjerojatno nije imao izvedene neke posebne obrambene “uređaje”.

prilazni put po hrptu klisure, u pozadini ostaci ulazne kule

Od ulazne kule sačuvani su samo temelji, a žalosno je što je kula još početkom 20. st. bila sačuvana u visini od 2 kata te koliko se urušila u posljednjih 100 godina. Očito nitko nije smatrao važnim spriječiti njezino urušavanje. :-(((( Na starim slikama vidljive su gotičke karakteristike: u donjoj etaži uski gotički prozori, a u gornjoj široki prozori s gotičkim križem. No sačuvani zidovi su vrlo tanki i odaju romanički način gradnje.

Mali Kalnik, oko 1910.
Mali Kalnik, 1970.
*obje fotografije su iz članka Drage Miletića "Plemićki grad Okić"

Mali Kalnik (ulazna kula) danas :-(

Od ostalih su zidova sačuvani samo slabi ostaci, teško vidljivi pod vegetacijom. Tlocrt burga ima oblik nepravilnog polukruga. Zbog nedostatka prostora bio je građen u visinu i vjerojatno je imao prizemlje i 2 kata (osim ulazne kule još je sigurno palas imao 2 kata, a možda i ostali dijelovi burga).

pogled na ostatke ulazne kule iz palasa tj. s mjesta gdje on stajaše
kontrafor na SZ uglu ulazne kule

Klisura na kojoj stoji burg nosi naziv Pusta Barbara i zaštićeni je botanički rezervat: stanište je brojnih rijetkih biljnih vrsta.

južni dio klisure na kojoj je stajao palas
JZ ugao ulazne kule i ostatak podzida na klisuri

U povijesnim se ispravama Mali Kalnik javlja pod imenima Kys Kemluk, Inferiori Kemluk i Minor Kemluk.
Naselje i gospoštija Mali Kalnik se prvi puta spominje 1240. i sredinom 13. st. je u vlasništvu Abrahama i Nikole, sinova župana od Moravča, što potvrđuje i kralj Bela IV. 1250. Sam burg se prvi puta spominje tek 1334. Kroz svoju povijest često mijenja gospodare (zagrebački biskup Augustin Kažotić, ban Nikola Szechy, bosanski ban Vuk Vučić, Barbara Celjska oko 1408., Katarina Celjska 1456.-1461., Jan Vitovac 1461.-1470.) te dolazi u sve užu vezu s Velikim Kalnikom.

pogled s M. Kalnika na vrh Kalničkog gorja (antena)

1599. burg otkupljuje Franjo Orehoczy pa su oba Kalnika sjedinjena u jednom posjedu s obzirom da je Franjo od 1596. do 1608. suvlasnik Velikog Kalnika
Sredinom 17. st. se gradi "curia Reka", a zatim, između 1650. i 1663., Vladislav Orehoczy ml. podiže dvorac u Gornjoj Rijeci pa burg gubi svoju ulogu sjedišta gospoštije te je u 18. st.  posve ruševan.


View Kalnik in a larger map

No comments:

Post a Comment